Firehose

Fire Alarm System

Fire Alarm System ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย คือ ระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ จะทำให้ทั้งสามารถช่วยชีวิตผู้คน รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ สำหรับอุปกรณ์เซนเซอร์ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานที่ความแตกต่างกัน

บริษัทสายทอง เอ็นจิเนียริ่ง มีการวางแผนการออกแบบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้ตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งที่คำนึงถึงโครงสร้างของอาคารต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยสูง  

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

Fire alarm2.png

1. ตู้ควบคุมการทำงานของระบบ

2. ชุดจ่ายไฟเข้าระบบและไฟสำรอง

3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน

   ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์เตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง เช่น กระดิ่ง ไซเรน

5. อุปกรณ์ประกอบ เช่น พัดลม ระบายอากาศ อุปกรณ์ควบคุม 

   ระบบกระจายเสียง

ตัวอย่างการออกแบบติดตั้งระบบมีทั้งหมด 2 แบบ

1. Conventional
ระบบนี้จะเดินสายชุดเดียวกับตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel ) ตู้ Control Panel จะ แสดงสัญญาณขึ้น เมื่ออุปกรณ์ใดถูกกระตุ้น เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายไม้แพง เหมาะกับสถานที่เล็กๆ ปัญหาของระบบนี้คือ เมื่ออุปกรณ์ใดส่งสัญญานไฟไหม้ ตู้ Control Panel จะแสดงว่ามีสัญญานเตือนไฟไหม้ แต่ไม่ระบุตำแหน่งได้

Fire alarm1.png
Screen_Shot_2020-10-24_at_11.46.18_PM-re

2. Addressable System
ระบบนี้เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด ส่วนประกอบต่างๆจะถูกระบุที่อยู่  ( Address ) เมื่ออุปกรณ์ทำการแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบจะสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดปัญหาขึ้นที่จุดใด ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ที่ส่งสัญญานได้มาก ทำให้การช่วยเหลือทำได้ทันท่วงที

Fire alarm.png

อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากล แบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการคือ แบรนด์ Kidde และ Teledata One  

Kidde1-removebg-preview.png
Screen_Shot_2020-10-24_at_11.46.18_PM-re
TEDATA_ONE__logo-removebg-preview.png
TEDATA_ONE-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_3-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_2-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_1-removebg-preview.png
Modern City

ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ

teleo-01-01 copy.png

02-184-7811-2

line-01-01 copy.png

@saithong_th