Workers in Building Site

Inspection การตรวจสอบอาคาร

ทำไมต้องมีการตรวจสอบอาคาร ?

วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากอาคารหลายแห่งมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานอาคาร โดยเฉพาะอาคารสารธารณะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานหลายครั้ง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการตรวจสอบดูแล และขาดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา เช่น กรณีไฟไหม้โรงแรม รอยัลจอมเทียน มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคน หรือกรณีโรงงานตุ๊กตา เคเดอร์

เกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้เสียชีวิตนับร้อยเช่นกัน  ดังนั้นการตรวจสอบตามขอบเขตของกฎหมายจึงมุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก 

ใส่สายดับเพลิง

ใครคือผู้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบอาคาร

ทีมงานและบุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง

STE_1708.JPG

การบริการตรวจเชค

Fire Protection.png

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Fire Alarm System

ปั๊มน้ำสำรอง.png

ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

Fire Pump System

ไฟสำรอง.png

ระบบไฟสำรอง

Generator

ถังดับเพลิง.png

ระบบดับเพลิงสำหรับห้องครัว

WET CHEMICAL SYSTEM

S__4096064.jpg
S__4055042.jpg
267B51E9-076C-4140-BE57-F9F18134C8B1-L0-
1600251365858.jpg
731D80C2-F7F6-4A74-AF7B-7896FEC3C5DC-L0-
448422.jpg
448423.jpg
448425.jpg
448421.jpg

ผลงานการตรวจสอบอาคารของเรา

Modern City

ปรึกษาเกี่ยวกับบริการตรวจอาคาร

teleo-01-01 copy.png

02-184-7811-2

line-01-01 copy.png

@saithong_th