ห้องครัว.jpg

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

WET CHEMICAL SYSTEM ระบบดับเพลิงสำหรับห้องครัว

ระบบดับเพลิงในห้องครัว (Wet Chemical Fire Suppression System) Brand Kidde Fire Systems เป็นระบบดับเพลิงในห้องครัวทุกประเภทที่มีการป้องกันเพลิงไหม้ น้ำยาเคมีของระบบดับเพลิงในห้องครัวนี้มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สิน สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ โดยได้รับมาตรฐานสากล เช่น NFPA 96, 17A, UL 300 ฯลฯ

Picture1_ถังดับเพลิง-removebg-preview.pn

FM-200 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ใช้ในพื้นที่ เช่น ห้อง Server,ห้องไฟฟ้า,ห้อง MDB ฯลฯ โดยเป็นที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ดับเพลิง1.png

Carbon Dioxide (CO2) แรงดันสูง

Picture_2_carbon-removebg-preview.png

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้องทดลอง ห้องอบสี หรือใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องบิน เรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำมัน สารเหลวระเหย ไขมัน หรือสารไวไฟ เป็นส่วนประกอบ

ถัง Carbon แรงดันสูง 4 .png
ถัง Carbon แรงดันสูง 2 .png
ถัง Carbon แรงดันสูง 1 .png
ถัง Carbon แรงดันสูง 3 .png

Fire Alarm System ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

Fire Alarm08.png
Fire Alarm02.png
Fire Alarm05.png
Fire Alarm03.png
Fire Alarm04.png
Fire Alarm09.png
Fire Alarm01.png
Fire Alarm06.png
Fire Alarm07.png

NEW Fire Alarm System

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย

ระบบที่ไม่ต้องเดินสายสัญญาณจากตู้ควบคุมไปหาอุปกรณ์ตรวจจับใช้หลักการคลื่นความถี่เป็นตัวเชื่อมโยงระบบ สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้  จะทําให้สามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมไฟได้

TEDATA_ONE-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_2-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_3-removebg-preview.png
TEDATA_ONE_1-removebg-preview.png
TEDATA_ONE__logo-removebg-preview.png

GAS LEAK ALARM SYSTEM

ระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊ส

ระบบที่มีไว้สำหรับตรวจจับและแจ้งเตือนจากความผิดปกติการรั่วไหลของแก๊ส LPG, NGV  โดยสามารถสั่งปิดระบบอัตโนมัติได้ เมื่อตรวจพบปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

Gas Detect 3.png
Gas Detect 1.1.png
Gas Detect 2.1.png
Filling Out a Form

ติดต่อสอบถามเพื่อขอเสนอราคา

Thanks for submitting!

teleo-01-01 copy.png
line-01-01 copy.png

02-184-7811-2

@saithong_th